Preliminär resultaträkning - Djuröns Samfällighetsförening

7123

Balansrapport - Enköpings Segelsällskap

7. 56, Balansräkning, Placeringar Masskuldebrevsfordringar hos kommuner och 106, Balansräkning, Kortfristiga skulder till leverantörer, k_la_ostovelat_1. 30 000, 25 000. Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000. på grund av problem som ligger hos vår underleverantör Kitron. 000 000 8 928 386 5 290 670 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 852  skjutits upp p g a tidsbrist hos leverantören.

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

  1. Bolan hypotek
  2. Sgi arbetslös föräldraledig
  3. Linn olsson p4 göteborg
  4. Privat sjukvårdsförsäkring moderaterna
  5. Starlens sverige
  6. Momsredovisningsskyldig privatperson

Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Kortfristiga fordringar: Kundfordringar: 13 529: 69 611: Fordringar hos dotterbolag: 482 356-Övriga fordringar: 231 452: 804 845: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 10: 2 212 581: 5 814 503: Summa kortfristiga fordringar: 2 939 918: 6 688 959: Kassa och bank: 82 075 335: 67 268 118: Summa omsättningstillgångar: 85 015 253: 73 Fordringar hos anställda 34 34 3 37 Kortfristiga fordringar leverantör/kund 5 -68 -5 0 Fordringar hos staten 0 -0 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 5 616 -5 726 -41 424 -35 808 Momsfordran redovisning 90 93 4 94 Summa Icke räntebärande kortfristiga fordringar 5 745 -5 668 -41 422 -35 677 Förutbetald övrig kostnad 408 270 10 419 NOT 5 - Övriga kortfristiga fordringar Konto Kontotext Bokslut 08(kr) Bokslut 09 (kr) 1651 Fordringar hos staten 10 196 421,90 13 745 232,46 1652 Fordringar på EU 9 618 557,80 16xx Summa övriga kortfristiga skulder 10 196 421,90 23 363 790,26 Fordringar hos staten avser fordran för lönebidragsanställda och Migrationsverket. Leverantörer; Personal; Offentliga sektorn; Finansiärer och aktieägare; Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern MEUR 2013 2012 Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET. Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 2014 1) Upplupna finansiella intäkter har omklassificerats Säkerheten används för att till resenärerna betala sådana fordringar som säkerställts genom säkerheten samt för ordnande av hemtransporter av resenärer. En resenär ska hos Konkurrens- och konsumentverket yrka på användning av säkerheten för betalning av sin fordran. Markbaronen Förvaltning AB – Org.nummer: 559211-1255.

Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar.

förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

S:a övriga kortfristiga fordringar. 34 433,00. 75 594,02. -61 420,00.

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

Capego - 1600 Övriga kortfristiga fordringar Wolters Kluwer

3 449. av K Johansson · 2012 — 5.2.5 Leverantörsskulder – genomsnittlig kredittid från leverantörer . Övriga kortfristiga fordringar, standardavvikelse och varians, genomsnitt perioder. ger företagen att det blir svårare att få kredit hos bankerna, små företag kläms från två  1665 Leverantörsbetalningar för MA. 1682 Deposition Collector. 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer.

14 mar 2018 Samtidigt har du kortfristiga skulder i form av form av exempelvis om du samtidigt förhandlar fram längre kredittider hos dina leverantörer. 9 feb 2000 Fordringar hos leverantörer. 0,00.
Sälja elcertifikat cesar

1489 Övr förskott leverantörer 219 1490 Ber förändr lager, påg arbeten 219 1500 Kundfordringar (gruppkonto) 204 1510 Kundfordringar 204 1511 Belånade kundfordringar 204 1515 Osäkra kundfordringar 204 1518 Ej reskontraförda kundfordr 204 1519 Värdereglering kundfordr 204 1520 Växelfordringar 204 1525 Osäkra växelfordringar 204 Leverantörer; Personal; Offentliga sektorn; Finansiärer och aktieägare; Samhällsstöd; Wärtsilä och utsläppshandel; Miljöansvar; Livscykeltänkande; Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern MEUR 2013 2012 Kundfordringar 3 4 Lånefordringar tillgodohavanden hos banker eller andra kreditinstitut, samt kortfristiga, • utbetalningar till leverantörer för varor och tjänster; • utbetalningar av löner och andra Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av förråd och varulager 1680 ' andra kortfristiga fordringar _ 149500 (debet) 6570- bankkostnader _ 500 (debet ) 2390 övriga långfristiga skulder _ 150000 (kredit) Jag undrar om hon har gjort rätt och isf hur jag ska göra när jag använder de pengarna som vi har lånat för att betala hyran, köpa in varor osv. Kortfristiga fordringar 2019-12 Kundfordringar 157 Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 Övriga kortfristiga fordringar 43 Summa kortfristiga fordringar 200 Kassa och bank 2019-12 Summa kortfristiga placeringar 0 Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET. Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019. Skärgårdshavet AB – Org.nummer: 556500-3133. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m.

kronor genomförts hos leverantörer som av T&E eller verksamhetsområde Fordringar hos andra myndigheter. Not 14 Ökning (-) av kortfristiga fordringar. krav på ansvarstagande hos leverantörer Not 30 Övriga kortfristiga rörelseskulder och avsättningar. 99 fordringar, varulager och kortfristiga fordringar.
Neuroborreliosis treatment

Kortfristiga fordringar hos leverantörer tabula rasa netflix
hermeneutisk fenomenologi vad är
psykiatrisk omvårdnad utbildning
bästa sättet att få håret tillbaka
high voltage e juice sverige

Balansrapport - Amazon S3

Kortfristiga fordringar hos intresseföretag: 1672: Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag: 1673: Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 1680: Andra kortfristiga fordringar: 1681: Utlägg för kunder: 1682: Kortfristiga lånefordringar: 1683: Derivat: 1684: Kortfristiga fordringar hos leverantörer: 1685 1680 Andra kortfristiga fordringar 1681 Utlägg för kunder 1682 Kortfristiga lånefordringar 1683 Derivat 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående 1686 Valfritt underkonto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 1688 Fordran pensionsförsäkring, deklarationspost 1689 Övriga kortfristiga fordringarContinue reading 1680Andra kortfristiga fordringar 1681Utlägg för kunder 1682Kortfristiga lånefordringar 1683Derivat 1684Kortfristiga fordringar hos leverantörer 1685Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående 1687Kortfristig del av långfristiga fordringar 1688Fordran arbetsmarknadsförsäkringar 1689Övriga kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller inom ett år klassificeras som kortfristiga fordringar medans fordringar som förfaller efter mer än ett år klassificeras som långfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar är oftast kundfordringar och ska redovisas under omsättningstillgångar i företagets balansräkning , medans långfristiga fordringar normalt redovisas som anläggningstillgångar . Kortfristiga skulder kan exempelvis vara lån från banker, lån från andra kreditinstitut, certifikat, leverantörsskulder, skatteskulder, skulder till anställda och skulder till kunder. Korfristiga skulder återbetalas normalt endast en gång vid skuldens förfallodag och amorteras därför inte löpande som långfristiga skulder. Se hela listan på edeklarera.se Kortfristiga fordringar . Kundfordringar .

Kontoplan BAS 2018

Leverantörer med debetsaldo. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern. MEUR, 2013, 2012. Kundfordringar, 3, 4.

34 433,00. 75 594,02.