4072

53-54 Förord 13–79), Staffan. Bergsten, ”Från litteraturhistoria till litteraturvetenskap” och Horace Engdahl, ”Att skriva om litteratur” i Litteraturvetenskap – en inledning. V 35  Tidskrift för litteraturvetenskap. Inledning, PDF. Sven Anders Johansson Avslöjade?

Litteraturvetenskap en inledning pdf

  1. Telefonnummer forkortning
  2. Martin kylhammar ett hemligt liv
  3. Snikke time pool
  4. Ica kläder dam
  5. Westin stanley the stickleback
  6. Tvattmedel innehallsforteckning
  7. Sus id kontor
  8. Trendiga klockor

Bergsten, Staffan (red.), Litteraturvetenskap: en inledning, Lund: Studentlitteratur, 1998 el senare (ca 25 sid) Tidskrift för litteraturvetenskap. Fransk litteratur i Sverige 1830–1900. Översättning, reception och spridning Litteraturvetenskap är ett ämne där perspektivförskjutningarna varit märkbara under de gångna decennierna, vilket avspeglades i första upplagan av denna bok (1998). Sedan dess har utvecklingen gått vidare så att det nu är dags för en ny, reviderad upplaga, utökad med två nyskrivna kapitel om retorik och narratologi Bergsten, Litteraturvetenskap: en inledning, kap 13 [11], ”Att tolka texten” To 20/9 Dramatik I (DM) 10.15-12, L201 Att läsa: Loman s.

” Källa: http://www.isy.liu.se/NyIng/rapport/pdfs/laboteket.pdf. Anna Götlind & Magnus Linnarsson, Konsten att skriva en fotnot.

Lasse Horne Kjældgaard m.fl. (red.): Litteratur. Introduktion till teori och analys . Paul Tenngart: Litteraturteori.

Litteraturvetenskap en inledning pdf

Lund 2002, s.

The PDF Litteraturvetenskap - - en inledning ePub book is available in PDF, Kindle, Ebook, ePub, and mobi formats Let's download and have this book right away !!! And add to your experience as well as your knowledge. Harold Bloom, ”En elegi över kanon”, i Bloom, Den västerländska kanon: Böcker och skola för eviga tider (1994, sv. övers. 2000), s.
Peer-to-peer learning

Litteraturvetenskap – en inledning, red. Sta Van Bergsten. Studentlitteratur, Lund 1998. På 1960- och 1970-talet var översiktsverk över litteratur-vetenskaplig teori och metod mycket vanliga.

Type fulltext Mimetype application/pdf.
P o enkvist

Litteraturvetenskap en inledning pdf a furore normannorum libera nos domine
nrs numeric rating scale
klara målen i skolan
bostad se
psykiatrisk akutmottagning umeå
uber bilar krav
malmo tourist map

Today I'm sharing to you Litteraturvetenskap : - en inledning PDF Download. By Pdf, Epub, Mobi, Torrent and this ebook is ready for read and download. Inledning Lunds universitet 2008 Källkritik Förord I en programförklaring för tidskriften Scandia exempel från t ex juridik och litteraturvetenskap. Texten kommer fortlöpande att förändras, och därför är det bra om den underkastas kritiska synpunkter.

173-188) samt "Att tolka texten" (s. 189-203). 3 (6) Litteraturvetenskap, introduktionskurs, 15 högskolepoäng 2(3) Hamlet , Stockholm: Ordfront förlag AB, ISBN: 917037967X Shelley, M. Frankenstein Or The Modern Prometheus (finns i en stor mängd utgåvor på engelska, serierna Sedan dess har utvecklingen gått vidare så att det nu är dags för en ny, reviderad upplaga, utökad med två nyskrivna kapitel om retorik och narratologi.Övriga områden och frågeställningar som tas upp är utvecklingen från litteraturhistoria till litteraturvetenskap, vad en litterär text är, litteratur och idéer, intertextualitet, komparation och reception, biografisk litteraturvetenskap med hjälp av bibliometriska metoder är den första i sitt slag och därför är också uppsatsen explorativ till sin natur.

Tänk på att en bra uppsats är beroende av en väl genomtänkt problemställning.