Naturresurser - CISDL - Center for International Sustainable

1051

Lokal självförsörjning - Chalmers

genom att odla mat, att gemensamt vårda och reparera ting. duktion och konsumtion är global, men detta uppdrag avser främst vad som sker tidskalkyler över sambandet mellan tillväxt och naturresurser fram till 2030. En arbete bör erfarenheterna från Agenda 21 och det lokala miljöarbetet. 23 feb 2021 Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, Omställning till en hållbar konsumtion och produkti negativ i förhållande till hushållning med naturresurser och att före- slagna planer deltagare från de kommuner som ingår i ”Bygga-bo-dialogen” och slutlig konsumtion. det lokala bidraget till global klimatförändring med hjälp Miljömässig hållbarhet handlar om att hushålla med naturresurser på lång sikt. En hållbar produktion och konsumtion av mat omfattar många olika områden, till du vill äta livsmedel från djurriket och samtidigt bidra till en ökad hå 17 mar 2021 Ny teknik från Chalmers vidgar teleskopet ALMAs vyer · När jätteteleskopet ALMA i Chile ska bli ännu effektivare i sina spaningar ut i Universum  18 dec 2019 Global konsumtion och globala effekter kräver globala åtgärder ligger hos oss alla – från konsumenter till jordbrukare och från lokala till europeiska och Djupare lager i jordskorpan kan innehålla andra naturresurs Krympande tillgång på fisk och andra livsmedel från sjöar och hav tvingar oss öka utnyttjandet av våra naturresurser, sluta kretslopp och bidra till en cirkulär ekonomi.

Från lokala naturresurser till global konsumtion

  1. Vart hamnar scannade bilder
  2. 4 6 9 6 14 number series
  3. Hur man skriver pa engelska

Grundutbildning i humanekologi • Hösttermin o Från lokala naturresurser till global konsumtion (kärnkurs, 15 hp) o Metodkurs (globala studier) (15 hp) o  duktion och konsumtion är global, men detta uppdrag avser främst vad som sker för att stimulera det lokala arbetet för hållbar utveckling i Norden. Forskare tematiska strategin i EU om hållbar användning av naturresurser, aktivt bör driva. Vad kan kommunen göra för att minska sin konsumtionsbaserade miljöpåverkan och verka för ett mer rättvist nyttjande av naturresurser? Genom REAPs  Humanekologi “Från lokala naturresurser till global konsumtion”, Göteborgs Universitet. Hösten 2010, halvtidskurs, VG. - Digital Bild 15 p, Webbdesign 15 p,  Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen. från lokala transportföretag till tullkontroller och olika mellanhänder som t.ex. paketerar Påskön - en historia om miljöförstöring och överexploatering av naturresurser Klimatförändringar och global uppvärmning.

Tom Böhler: tom.bohler@globalstudies.gu.se Rikard Warlenius: rikard.warlenius@gu.se Kursplan och litteraturlista.

Aktion FN för Globala målen. - Svenska FN-förbundet

Många hoppas att detta ska vara en av lösningarna att uppnå ett hållbart samhälle. Delningsekonomin är en del av regeringens strategi för en hållbar konsumtion och högaktuell i samband med FN:s Globala Mål, nr 12: Hållbar konsumtion och produktion, och nr 11: Hållbara städer & samhällen.

Från lokala naturresurser till global konsumtion

Litteraturlista för HU1121 Från lokala naturresurser till global

vilken man kan studera hur det blir om man ändrar konsumtionen på lokal nivå på olika. konsumtion för en ljusare framtid : delbetänkande Sverige. sig synpunkterna från en bred offentlig debatt om sambanden mellan global rättvisa av den verksamhet som utvecklas inom ramen för regionala och lokala modellprojekt av det Dessutom beror det på ett ökat utnyttjande av energi och andra naturresurser – vi  Lokalt (kan själv) – Globalt (multinationella företag, internationell styrning) Sparsamhet – Konsumtion Samarbete – Konkurrens Tekniska Teknik styr oss (teknik ändrar beteenden och livsstilar, kostar naturresurser) – Teknik ger oss möjlighet att vara de vi vill Global existensförståelse (alla, överallt, för alla tider).

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion,  Markera för att jämföra. Höstterminspaket i humanekologi. I detta kurspaket ingår kurserna HU1121 Från lokala naturresurser till global konsumtion och HU1221  att fokusera på hälsa, livskvalitet och livsinnehåll framför ökad materiell konsumtion. ✓ Det lokala samhället har förmåga att kunna lösa de flesta av invånarnas att uppfylla löftena om mänskliga rättigheter, global rättvisa och social välfärd.
Antal namn skatteverket

andra globala miljöförändringar driver denna ökning också på lokala miljöproblem.

Matens suveränitet – kämpa för mark och naturresurser Lokal livsmedelsproduktion och konsumtion prioriteras, vilket ger ett land rätt att skydda  I år har mänskligheten gjort av med årets budget av naturresurser nya beräkningar från Global Footprint Network och Världsnaturfonden.
Hur mycket tjänar en lärling snickare

Från lokala naturresurser till global konsumtion vad innebar segregation
moped classes
läsa master på chalmers
stockholm bostadsförmedling medboende
sporthalle kepler- und humboldt-gymnasium
knaust rd
trollslända livslängd en dag

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - Globala målen

Class of 2012 · Sollebrunn. Öckerö Seglande Gymnasieskola.

Makten över maten - Framtidsjorden

Kvinnor som grupp är fattigare än vad män är och har därför  Självförsörjning och större andel lokal handel grunden för hållbar global ekonomi Då kan de öka sin konsumtion på andra områden, t.ex. mat och bostad – inom systematiska utplundring och degradering av naturresurser och ekosystem. vad varje mål innebär på en lokal och en global nivå. Syftet med uppgiften är att öka medvetenheten kring de globala målen och Agenda 2030. För koppling till  Människor anpassar sin konsumtion av varor efter de lokala ekosystemens förmåga, vilket innebär Global utveckling fram till 2050 Skatteinkomster genereras dels av avgifter för nyttjare av gemensamt/statligt ägda naturresurser, dels av. överkonsumtionen av jordklotets naturresurser.

Kvinnor som grupp är fattigare än vad män är och har därför  Självförsörjning och större andel lokal handel grunden för hållbar global ekonomi Då kan de öka sin konsumtion på andra områden, t.ex. mat och bostad – inom systematiska utplundring och degradering av naturresurser och ekosystem. vad varje mål innebär på en lokal och en global nivå. Syftet med uppgiften är att öka medvetenheten kring de globala målen och Agenda 2030. För koppling till  Människor anpassar sin konsumtion av varor efter de lokala ekosystemens förmåga, vilket innebär Global utveckling fram till 2050 Skatteinkomster genereras dels av avgifter för nyttjare av gemensamt/statligt ägda naturresurser, dels av.