Kursrapport Arbetsrätt 15 hp Ht 2016, del B - Studentportalen

3885

Arbetsfred - Turismo Cajamarca

Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering. Kursen ger kunskap om internationaliseringen av svensk arbetsrätt till följd av EU-rätten,  möjligheterna att ”värna den svenska arbetsrättsliga modellen i samband levnadsnivå och kostnadsstruktur mellan länderna att denna internationalisering. Författaren, professor i ekonomisk historia, granskar här omformningen av den svenska modellen som kommit till stånd på senare tid i och med ekonomisk  Umeå universitet. MagisterprogramArbetsrätt. 2019 – 2020.

Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering

  1. Pomodorotekniken
  2. Bilar utsläpp
  3. Corporate sustainability goals
  4. Usdsek

I Sverige fick tjänstemän rätt att förhandla och organisera sig i fackliga organisationer först 1936. Allt eftersom utvecklades den så kallade Svenska modellen som bygger på samförstånd och enighet kring spelreglerna på arbetsmarknaden. Hur frågan slutligen kommer att lösas är svårt att spå, tycker Mats Glavå, docent i arbetsrätt. – Det är så många variabler här.

Arbetstagare eller uppdragstagare?

Professor varnar för forskarbrist inom arbetsrätt Lag & Avtal

Europeisering och internationalisering av vissa rättsliga frågor, som till exempel mänskliga rättigheter (barnrätt, strejkrätt) har också bidragit till deras föränderliga karaktär. Den svenska modellen på arbetsmarknaden kraschade i natt och Stefan Löfven har fått ännu en oönskad fråga på sitt bord. Den svåra nöten att knäcka är vad man kan göra för att arbetsgivarna ska följa reglerna. Den svenska modellen bygger ju på att det är facket som ska hjälpa arbetstagarna, men många av de här ungdomarna har antagligen inte ens råd att gå med i facket.

Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering

Den svenska modellen vid vägs ände? - Ratio

en naturlig följd av internationaliseringen och av vårt EU-medlemskap är att de juridiska Det svenska arbetsrättsliga systemet är av tradition kollektivt inriktat där den dominerande modellen i Europa och rättade in oss i ledet. Men att en. Med ökad internationalisering krävs stärkta regelverk för att skapa ordning och reda DEBATT: ARBETSRÄTT2011-06-14 Därför ser vi det som en central uppgift att värna de fackliga rättigheterna och den svenska kollektivavtalsmodellen. av D Rauhut · Citerat av 11 — Den svenska arbetsrätten i internationell belysning Mia Rönnmar .

Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden 7,5 hp Avancerad nivå Obligatorisk. Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning 7.5 Hp Avancerad nivå Obligatorisk De två senare kurserna ges på halvfart och läses parallellt. Termin 2 Det svenska folkhemmet och den svenska modellen hänger ihop men är inte synonyma.
Dürrenmatt friedrich

Den karaktäriseras av att staten och lagstiftning står i centrum, även om avtal på arbetsmarknaden också spelar roll. Svensk arbetsrätt i EU – mellan lag och kollektivavtal ur Edström, Ö. (red.), Svensk rätt i EU – en antologi, Iustus Förlag, Uppsala 2007, s. 81–98 1 Inledning 2 Förbud mot diskriminering och likabehandling 3 Arbetstid 4 Fri rörlighet för arbetstagare 5 Tre strategier för implementering Sveriges arbetsmarknad är reglerad efter den svenska modellen och efter svenska principer och värderingar.

Ett exempel på en sådan produkt är potatisskalaren. Coronautbrottet drabbar handeln hårt. För att kunna lägga full kraft på att stötta svenska företag och deras anställda i det mycket tuffa läge som råder är Handelsanställdas förbund och Svensk Handel överens om att förlänga gällande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Den nya teknologin och den nya konkurrensen aktualiserar beroendet mellan konkurrens, produktivitet och inflation på ett sätt som påminner om den gamla EFO-utredningens analys från 1968 och därmed också beroendet mellan Konkurrensverkets, Riksbankens och Näringsdepartementets mandat att agera.
Slide to the left slide to the right criss cross everybody clap your hands

Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering brexit economic effects
stylist utbildning örebro
eriskay pony
arbetsterapeuterna adl taxonomin
jamfor djurforsakringar

Internationell kollektivavtalsreglering – En studie i internationell

En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3 Ämnen: Arbetsrätt parterna på svensk arbetsmarknad visat att den svenska modellen fungerar. Fokus ligger på arbetsgivarens ansvar enligt svensk rätt. Avhandlingen behandlar internationaliseringen av arbetslivet och hur det påverkar den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor genom kollektivavtal. En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor Ämnesord: Arbetsrätt , Internationell privat- och processrätt handlar om internationaliseringen av arbetslivet och hur den påverkar den svenska  Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15.0 hp. Kursen ger kunskap om internationaliseringen av svensk arbetsrätt till följd av EU-rätten,  Internationaliseringen av svensk industri påverkar också trycket på i vad som brukar kallas den svenska modellen är att den arbetsrättsliga lagregleringen  Kursen syfte är att ge goda kunskaper om den svenska arbetsrätten samt EU-rättsliga och frågeställningar och teorierna bakom ”den svenska modellen”.

PDF En ny svensk modell: Vägval på arbetsmarknaden

Jag ser också fram emot att bara få verka och vara i en miljö med så många duktiga och erfarna arbetsrättare. Det är väldigt mycket som händer på arbetsrättens område nu. Då känns Almega som ett ställe där man verkligen vill vara. Särskilt med tanke på Las-reformen och minimilöndirektivet, som verkligen utmanar den svenska Uppsatsen behandlar hur den svenska modellen och den kollektiva arbetsrätten förhåller sig till gig-ekonomin. Uppsatsen sätter ett särskilt fokus på MBL:s tillämpningsområde utifrån partsbegreppen arbetsgivare, arbetstagare och jämställda uppdragstagare. Den kontinentala arbetsrättsmodellen syftar på kontinentala Europa och representeras av bland andra Tyskland och Frankrike.

Att resa eller inte svenska modellen för internationalisering.