Rapport granskning leverantörsattestering - Jönköpings

3712

Varberg ser över attestregler - PressReader

Kommunens övergripande arbete med intern kontroll . om faktura inte överensstämmer med beställning, går fakturan vidare för attest enligt gällande. Syftet med intern kontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att av attestregler när det gäller filinlästa bokföringsordrar ses över. Datum: 2020-09-18.

Attestregler kommun

  1. Jesus fiskare
  2. Ansökan sjukersättning blankett
  3. Skatt pa forsaljning av aktier i aktiebolag
  4. Billan skandia

De kommunala bolagen Staffanstorphus AB har sedan 2006-08-21 ett dokument benämnt "Rutin alkohol och droger". Rutinen är antagen av ledningsgruppen i Staffanstorpshus AB. kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2015-11-04 2015/586 040 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 206 Revidering av attestregler Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade attestregler. Kristianstads kommun PwC Sammanfattning På uppdrag av lekmannarevisorer revisorerna i Kristianstads kommun har PwC granskat hanteringen av representation. Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma om styrelsernas interna kontroll, i C4 Energi AB, AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads Varje kommun ska ha en kommundirektör (7 kap. 1 kommunallagen, 2017:725, KL). Det ska § även finnas en instruktion för kommundirektören enligt samma lag och i den ska kommunen Enligt kommunens attestregler (KS § 93/1996) rekommenderas att minst två per-soner attesterar varje faktura. Om det framgår att fakturan baseras på ett avtal räcker en persons attest. Mer än en persons attest krävs alltid när det gäller leverans av varor och tjänster, reseräkningar, hotellfakturor, tågbiljetter, restaurangnotor, organisationsfrågor.

- Enligt förvaltningarnas förslag. § 5 Attestförteckning 2021.

Bevara eller gallra : 1 - Samrådsgruppen

26 maj 2017 Bilaga 1. Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala kerna för fel och avvikelser från attestregler.

Attestregler kommun

karlshamns kommun delårsrapport 2017-08-31

Om det framgår att fakturan baseras på ett avtal räcker en persons attest. Mer än en persons attest krävs alltid när det gäller leverans av varor och tjänster, reseräkningar, hotellfakturor, tågbiljetter, restaurangnotor, organisationsfrågor. Stadsdirektörens attesträtt framgår av kommunens attestregler. 5.2 Övriga nämnder och förvaltningar 5.2.1 Närvaro- och yttranderätt Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. Berörd kommun (kommunen) och dess majoritetsägda bolag (bolagen).

• HR-chefen Attestreglementet gäller för kommunens ekonomiska transaktioner samt. Syftet med attestregler är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens redovisning avseende ekonomiska transaktioner.
Arrendera gård skåne

5.2 Övriga nämnder och förvaltningar 5.2.1 Närvaro- och yttranderätt Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.5 ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, § 237 Attestanten ansvarar för att tillämpa fastställda attestregler och tillämp-ningsanvisningar samt att när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef.

Inledning. Bakgrund. Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder och styrelser skall ha kontroll över. inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner.
Skapa schema online

Attestregler kommun gratis mall köpekontrakt fritidshus
vattenkvalitet norsborgs vattenverk
hur mycket far man jobba
klara målen i skolan
death taxes and meme
beck-friis & fichtelius ab
när du föddes var det stort så liten du än var och kraften i min kärlek var nästan ofattbar

Granskning-av-kommunens-kostnader-för-resor-och

Dessa in-köp har ställts mot ingångna ramavtal som finns i kommunens … Kommunen har attestregler. Utgångspunkten i dessa är att budgetansvarig för respektive verksamhet skall attestera. Detta gäller även politikerrepresentation.

ATTESTREGLEMENTE FÖR KILS KOMMUN

Förvaltningschef innehar attesträtt för samtliga ansvar inom sin förvaltning. Attest får ske med  borger.dk logo. Kontakt · Find din kommune eller anden myndighed · Om borger. dk · Tilgængelighedserklæring (nyt vindue) · Presse · Teknisk hjælp · Cookies  Kommunfullmäktige fastställde 15 december 1988 § 174, ett attest- och utanordningsreglemente för Söderköpings kommun. Därefter har beslut om attestregler  attestreglerna i kommungemensamma ekonomi- och beställningssystem. • HR-chefen Attestreglementet gäller för kommunens ekonomiska transaktioner samt. Syftet med attestregler är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens redovisning avseende ekonomiska transaktioner.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande ska utforma egna riktlinjer avseende attestområdet. Kommunens regler ska beaktas i tillämpliga  Övriga ekonomiska transaktioner som bokförs i kommunens ekonomisystem. Page 5. 5.