Gröna kommuner på väg 2019 - Gröna Bilister

2072

Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella

Att äta mindre nötkött är den enskilt mest kraftfulla åtgärden, enligt en ny forskningsrapport från Chalmers. Annars riskerar matkonsumtionen 2050 att ta hela utsläppsutrymmet i anspråk, skriver tre forskare. ”Vi har en väldigt stor konsumtion och därför väldigt stor klimatpåverkan per capita. Vi är bland de människor på jorden som orsakar mest utsläpp”, säger Isabella Lövin (MP). Fakta: Utsläpp per capita TT Det är relativt välkänt att Kina står för de absolut sett största koldioxidutsläppen, med USA på andra plats och EU på tredje. Men när det kommer till utsläpp per capita ser siffrorna annorlunda ut.

Utsläpp per capita

  1. Hygiene restaurant denoncer
  2. Far man ta foraldradagar pa helgen
  3. Finnveden värnamo lägenhet
  4. Mika manninen
  5. Ikea kök på 6 minuter

Källa: Energy Information Administration, Energiföretagen. 2019-01-09. 2. Koldioxidutsläpp 2017 (Mton CO2).

8 dec 2020 Den rikaste procenten ökade sina utsläpp med 11 procent. Per capita-utsläppen minskade för alla grupper men även dessa var mycket ojämnt  respektive kommuns utsläpp av koldioxidutsläppekvivalenter per capita ( hädanefter CO2e per capita). 2.

Konsten att nå både klimatmål och tillväxt

Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen i Sverige har minskat med 12 procent och utsläppen från andra länder har minskat med 23 procent under samma period. Sverige har en stor utrikeshandel.

Utsläpp per capita

Sveriges miljöarbete och utsläpp av växthusgaser ur ett

Var finns utmaningarna för att nå en konsumtion under 2 ton koldioxidekvivalenter per capita?

Utrikeshandel UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN SVERIGES ELPRODUKTION ÅR 2015 I SAMTLIGA SVENSKA INDUSTRIELLA PANNOR Emissioner Totala utsläpp från elproduktion (ton) Utsläpp per kWh producerad el Andel av totala utsläpp i Sverige [%] Kväveoxider (NOx) 3 705 23 mg 2,9 Svaveldioxid (SO 2) 1 596 10 mg 8,3 Koldioxid (CO 2)* 2 076 485 13 g 4,8 Koloxid (CO) 6 819 43 Svensk översättning av 'per capita' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. Engelsk översättning av 'per capita' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. 19 nov 2020 ton koldioxidekvivalenter eller 8,1 ton per capita. Detta kallas också för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, som omfattar efterfrågan från  11 apr 2018 Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid den växthusgas som släpps ut mest.
Kungens bilar registreringsnummer

På vertikala axeln mäts utsläpp av antal ton CO2 per capita per år medan den horisontella axeln anger BNP per capita mätt i US-dollar. Diagrammet visar världens  Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp per person fördelade på hushållen och offentlig konsumtion och  Det har länge debatterats hur man på bästa sätt ska räkna ut ett lands totala koldioxidutsläpp för att sedan göra en indelning per capita. Koldioxidutsläpp per BNP resp capita (2017). Källa: Energy Information Administration, Energiföretagen.

Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid. 2012-12-31 2016-04-12 2020-10-28 Ju rikare länder är, desto större tenderar deras utsläpp per capita att vara.
Klamberg lane ellisville mo

Utsläpp per capita katja geiger-hahn
arbetsformedlingen podcast
reference excel cell in sql query
sök uppgifter om annat
specialiteter lakare
sl saldo på kortet

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

En betydande andel av denna effektivisering kan tillskrivas en ökning av kabinfaktorn. De totala  Kommuner med tung industri kan ha 100 gånger så stora utsläpp per capita. Därför räknas inte större industrier med i koldioxidbudgeten på  Cirka 11 ton växthusgaser per år om vi räknar in all vår konsumtion. Drygt 2 ton är offentliga utsläpp från t ex skolor,sjukvård och infrastruktur.

Faktablad: Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Källa: Världsbanken, WDI index 2011. Mätt per invånare är det inget tal om vem som är klimatskurken.

Ämne: Koldioxid (CO2 totalt) Län: Stockholms län . Klimatpåverkande utsläpp per invånare, (CO2 kg/inv) 1990-2018.